Tu jesteś:

Wiemy, że nasi współpracownicy budują tożsamość naszej firmy.

To od współpracowników zależy powodzenie naszej misji: „Z pasją dzielimy się wiedzą o podatkach, inspirujemy, dajemy dopasowane rozwiązania, wsparcie każdego dnia, poczucie bezpieczeństwa i pewność, że wszystko jest możliwe, po to aby nasi Klienci osiągali ponadprzeciętne wyniki biznesowe”. Dlatego też z dużą rozwagą dobieramy członków naszego zespołu. Poniżej prezentujemy krótkie informacje na temat osób, które stanowią trzon naszej firmy.

 

Beata Hudziak

Beata Hudziak posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 09896) i piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi wspomaganiem w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych w osobowych spółkach prawa handlowego. W trakcie aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego (IV Kadencja). 

Beata wierzy że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, praca z podatkami to dla niej pasja, a każda rozmowa jest dla niej inspiracją do dalszego rozwoju.

więcej

 

Magdalena Mucha

Magdalena Mucha posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 10242), certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (7809/2004) i dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi bieżącym doradztwem podatkowym, doradztwem w zakresie ZUS, audytami podatkowymi, doradztwem transakcyjnym oraz szkoleniami. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w rozliczeniach podmiotów funkcjonujących w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Magdalena jest osobą nastawioną na działanie oraz osiąganie celów, a niepowodzenia jedynie zwiększają jej determinację w dążeniu do ich osiągnięcia. Uważa, że dobry doradca to taki, który zawsze jest blisko klienta i potrafi słuchać.

więcej

 

Izabela Kasperkowiak

Izabela Kasperkowiak posiada uprawnienia biegłego rewidenta (numer wpisu 12196) i dwunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów (w zakresie biznesowym, rachunkowym i podatkowym). Specjalizuje się w realizacji audytów podatkowych oraz finansowych, badaniu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), projektach due diligence, bieżącym doradztwie podatkowym (głównie w obszarze podatku dochodowego) oraz szkoleniach z zakresu prawa bilansowego.

więcej

 

Joanna Bielewicz

Joanna Bielewicz posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 09520) i ponad siedemnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi bieżącym doradztwem podatkowym, audytami podatkowymi, dokumentacjami cen transferowych, doradztwem transakcyjnym oraz szkoleniami.

więcej

 

Krystyna Biela

Krystyna Biela posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 12296) oraz ponad sześcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi bieżącym doradztwem podatkowym. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatku od  towarów i usług.

więcej

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl