Tu jestes:

Aktualności

2023-01-10

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie PIT-2 oraz w sprawie zwolnienia dla młodych

Informujemy, że 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe:

  • w zakresie oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku (LINK) – o projekcie tych objaśnień pisaliśmy w grudniowym wydaniu 8TaxNewsline (LINK),
  • w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia (LINK).

Wydane objaśnienia w zakresie tzw. ulgi dla młodych zawierają ogólne wyjaśnienia na temat stosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień wydania objaśnień.

Przypominamy, że z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby fizyczne do ukończenia przez nie 26. roku życia osiągające przychody z: pracy na etacie, osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, odbywania praktyki absolwenckiej, odbywania stażu uczniowskiego, zasiłku macierzyńskiego. Zwolnieniu podlegają przychody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W wydanych objaśnieniach Minister Finansów wskazał w szczególności, że warunek nieukończenia 26. roku życia musi zostać spełniony na moment uzyskania przychodów. Ponadto, w objaśnieniach szczegółowo omówiono wraz z podaniem przykładów rodzaje przychodów podlegających tzw. uldze dla młodych oraz kwestię skorzystania z ulgi dla młodych w przypadku, gdy podatnik ma prawo do skorzystania również z tzw. ulgi 4+ lub ulgi na powrót.

W objaśnieniach omówiono również kwestie złożenia zeznania podatkowego przez podatnika korzystającego z wskazanego zwolnienia oraz obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 26. roku życia.

Przypominamy, że zgodnie z regulacją art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje taką samą ochronę jak w przypadku interpretacji indywidualnej, tj. nie może szkodzić podatnikowi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

wszystkie wydania

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl