Tu jesteś:

Na czym polega świadczenie usług wsparcia w trakcie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych (NSA, WSA)?

W postępowaniach podatkowych jak i sądowo-administracyjnych najistotniejszą kwestią jest - poza wysoką wiedzą merytoryczną - sprawne posługiwanie się dostępnymi procedurami, a także doskonała znajomość praktyki działania organów podatkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz mnogości rozwiązywanych spraw przez naszych współpracowników, wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych problemów w trakcie postępowań podatkowych lub sądowo-administracyjnych. 

Dlaczego Klienci wybierają doradców z 8Tax do wsparcia ich w postępowaniach podatkowych jak i sądowo – administracyjnych? 

Postepowanie podatkowe jak i sądowo-administracyjne to ostatnie etapy, w których można „zawalczyć” o prawdę, o sprawiedliwość. Zdajemy sobie sprawę, że jest to etap niezwykle trudny dla osób zaangażowanych w spór z organem podatkowym, a czasem i sądem. Mamy zrozumienie dla pojawiającej się bezsilności i irytacji przepełnionej poczuciem niesprawiedliwości, gdy wiara w zwycięstwo zamienia się w pesymistyczną wizję finału sprawy.

Naszą rolą jest niedopuszczenie do opisanego wyżej poczucia bezsilności. Wiara w słuszność podejmowanych działń jest niezwykle istotna, dlatego też, przyjmujemy założenie, że jeżeli naszym zdaniem rację ma organ podatkowy czy też sąd, to otwarcie komunikujemy to naszemu Klientowi, wskazując mu jednocześnie możliwe rozwiązanie trudnej sytuacji, tak aby skutki były jak najmniej uciążliwe. Jeżeli zaś podejmujemy się obrony praw naszego Klienta, oznacza to, iż jesteśmy przekonani co do jego i naszych racji. Wtedy też z optymizmem, pewnością i stanowczością bronimy, nawet wówczas gdy wygranie sprawy wydaje się niemożliwe. Każdy spór z organem traktujemy indywidualnie, podejmujemy się spraw, które dla innych mogą wydawać się niemożliwe, a dla nas będą po prostu wyzwaniem.  

Jaki zakres przedmiotowy wsparcia w trakcie postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych zapewniamy?

 • uczestnictwo w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych dotyczących wszystkich podatków
 • organizacja szkoleń i warsztatów służących przygotowaniu podatnika do uczestnictwa w postępowaniu podatkowym jak i sądowo-administracyjny.
 • udział w postępowaniach z zakresu:
  - odzyskiwania nadpłaconych podatków
  - wniosków o nieważność decyzji
  - wniosków o wznowienie postępowania
 • udział w pracach z zakresu uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych

Jakie formy świadczonych usług wsparcia w trakcie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych zapewniamy?

 • wypracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie postępowania podatkowego
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie postępowania podatkowego oraz prowadzenie sprawy przed Dyrektorami Izb Skarbowych
 • opracowywanie wzorów wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowyc, 
 • uczestnictwo w przesłuchaniach pracowników podatnika oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień
 • przygotowywanie i składanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz występoanie przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika
 • przygotowywanie skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl