Tu jesteś:

Jak wyglądają szkolenia dedykowanego prowadzone przez 8Tax?

Szkolenia służą osiąganiu maksymalnych efektów z prowadzonego biznesu poprzez dostarczanie sprawdzonej i rzetelnej wiedzy jej pracownikom. Dlatego też umiejętności uczestników szkoleń powinny być rozwijane w kierunku zgodnym z profilem firmy, w której pracują. 

Sukces ten może być łatwiejszy do osiągnięcia, dzięki organizowanym przez nas szkoleniom dedykowanym, które, "szyte na miarę", są dostosowane do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klienta. 

Szkolenia dedykowane dla Klienta obejmują swoim zakresem problemy specyficzne dla danej branży oraz problemy, których omówienie zostało uzgodnione z Klientem. Harmonogram szkolenia, sposób prezentacji oraz zawartość merytoryczna przygotowywana jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby Klienta. W trakcie prezentacji wykładowcy pozostają do dyspozycji słuchaczy, rozwiązując zgłaszane przez nich problemy. 

Szkolenia dedykowane realizowane są przez nas na terenie całej Polski, w miejscu wskazanym przez naszego Klienta.

Dlaczego do przeprowadzenia szkolenia Klienci wybierają doradców z 8Tax? 

Wiemy jak ważne jest, aby przekazywana przez nas wiedza mogła być łatwo wykorzystywana w codziennej pracy i gwarantowała powodzenie w działalności. Dobrze wykształcony zespół to bowiem siła przedsiębiorcy w dążeniu do sukcesu. Zdajemy sobie również sprawę, iż podatki to nie łatwy „orzech do zgryzienia”, a stosowanie przepisów podatkowych w praktyce czasami budzi irytację. Dlatego też prowadzone szkolenia przez doradców 8Tax szkolenia mają wymiar nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny. Program szkolenia nigdy nie ma charakteru sztywnego, zawsze jest na bieżąco dopasowywany do indywidualnych potrzeb słuchaczy. 

Szkolenia prowadzimy w formie warsztatów - nie czytamy przepisów, lecz z pasją opowiadamy o podatkach. Dzięki temu Klienci oceniają nasze szkolenia jako ciekawe, niestandardowe i unikatowe. 

Jakie dedykowane szkolenia zapewniamy?

Zespół Doradczy 8Tax jest otwarty na oczekiwania naszych Klientów i zawsze dopasowuje wachlarz szkoleń do ich indywidualnych potrzeb. Do obszarów, w których jesteśmy gotowi przeprowadzić dedykowane szkolenia należą w szczególności: 

  • podatek od towarów i usług
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • ceny transferowe oraz dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi
  • transakcje kapitałowe, w tym operacje na przedsiębiorstwach, zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, łączenia, podziały, aporty, przekształcenia, restrukturyzacje grup kapitałowych transakcje na akcjach i udziałach, umorzenia udziałów (akcji), dopłaty do kapitału itp. (szkolenia w tym zakresie obejmują aspekty prawne, podatkowe oraz bilansowe)
  • międzynarodowe planowanie podatkowe
  • kontrola podatkowa i skarbowa

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl

Magdalena Mucha
Dyrektor Oddziału 8Tax
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl