Tu jesteś:

W ostatnim czasie na rynku pojawiła się lawina nowych spółek osobowych prawa handlowego. Królują spółki komandytowe jak i komandytowo – akcyjne. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie spółek kapitałowych, bądź w formie jednoosobowych przedsiębiorstw zmieniają formę prawną właśnie na spółki osobowe. 

Dlaczego podatnicy są zainteresowani prowadzeniem biznesu w formie spółki osobowej prawa handlowego?

Podstawowym argumentem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych. Przynajmniej do tej pory, ustawodawca pozwala na jednokrotne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki wyłącznie na poziomie wspólnika. Spółki tego typu charakteryzują się bowiem transparentnością podatkową, co oznacza, że podatek płaci się jednokrotnie, wyłącznie na poziomie wspólników w wysokości 19% czyli identycznie jak w przypadku samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowych atutem niektórych ze spółek osobowych prawa handlowego jest zabezpieczenie posiadanego majątku prywatnego. Stosując bowiem odpowiednie konstrukcje w przypadku spółki komandytowej jak i komandytowo – akcyjnej można doprowadzić do tego, że za zobowiązania spółki odpowiedzialny będzie komplementariusz, którym zazwyczaj jest spółka kapitałowa o minimalnym kapitale.

Jakie zagrożenia czyhają na przedsiębiorców prowadzących biznes w formie spółki osobowej prawa handlowego?   

Wyżej opisane korzyści doprowadzają do tego, że podatnicy z coraz większą śmiałością podchodzą do prowadzenia biznesu właśnie w takiej formie. Często jednak przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy ze skali problemów podatkowych, które są związane z prowadzeniem biznesu w ten sposób. Podstawowa trudność jest związana z brakiem jednoznacznych regulacji podatkowych a także księgowych związanych z rozliczaniem wspólników tych spółek jak i samych spółek. Stąd też pojawiają się różne interpretacje organów podatkowych, niejednolite orzecznictwo sądowe, nie mówiąc już o bezustannie planowanych zmianach w podatkach. 

Dlaczego 8Tax pomaga przedsiębiorcom prowadzącym biznes w formie spółek osobowych prawa handlowego?

Znając skalę i różnorodność problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w formie spółki osobowej prawa handlowego uznaliśmy, że jest to niezwykle ciekawa i wciągająca tematyka z punktu widzenia i teoretycznego i praktycznego. Cokolwiek zaś robimy, robimy z ogromna pasją i zaangażowaniem. 

Nasz zespół dedykowany tej specjalizacji to osoby, które nie boją się wyzwań i podejmowani śmiałych rozwiązań, czy też pomysłów, to osoby niezwykle kreatywne, dla których możliwość borykania się z problematyką spółek osobowych prawa handlowego to prawdziwa przyjemność. 

Zajęliśmy się tematyką spółek osobowych prawa handlowego, bo jest to dla nasz szczególnie interesująca tematyka podatkowa. Znając zaś skalę problemów, z którymi spotykają się Państwo w swojej pracy, jesteśmy gotowi dzielić się z Państwem naszą wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

W jakim zakresie pomagamy przedsiębiorcom prowadzącym biznes w formie spółek osobowych prawa handlowego?

Zespół 8Tax do spraw opodatkowania w spółkach osobowych prawa handlowego świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy tym wszystkim osobom, które maja wątpliwości co do prawnych, podatkowych jak i księgowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek osobowych. Nasza pomoc obejmuje wszelkie zagadnienia, począwszy od doradztwa co do wyboru formy prawnej prowadzonego biznesu, poprzez optymalizacje podatkowe, bieżące zagadnienia prawne, podatkowe czy księgowe, a kończąc na doradztwie związanym z likwidacją, czy też przekształceniem formy prawnej zarówno ze spółki kapitałowej w osobową, jak i z osobowej w kapitałową. 

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl