Tu jesteś:

Specyfika opodatkowania osób wykonujących wolne zawody

Osoby wykonujące w Polsce wolne zawody muszą funkcjonować w niełatwej rzeczywistości podatkowej. Dotyczy to przede wszystkim osób wykonujących zawód artysty, sportowca czy też menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem.

Ustawodawca niezwykle często wprowadza zmiany w przepisach bądź dokonuje zmian interpretacji prawa podatkowego (bez zmiany przepisów). Niestety zmiany te, w zakresie osób wykonujących wolne zawody, najczęściej ukirunkowane są na podwyższanie obowiązkowych danin do budżetu państwa. Osoby z tej grupy zawodowej poszukują rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnej sytuacji, które pozwolą na minimalizację obciążeń podatkowych. I można zauważyć w tej kwestii pewną prawidłowość - gdy tylko wspomniane osoby znajdą optymalne rozwiązanie podatkowe, ustawodawce reaguje bardzo szybko uszczelniając przepisy poprzez zmianę interpretacji, co w efekcie końcowym doprowadza do wszczęcia sporu z organem podatkowym, a nawet sprawą sądową.  

W jakim zakresie Zespół 8TAX HELP TEAM pomaga osobom wykonującym wolne zawody?

Nasze wsparcie i pomoc zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danej osoby oraz formy wykonywania przez tą osobę wolnego zawodu.

Nasze wsparcie może obejmować, w szczególności:

  • wprowadzanie optymalnych podatkowo struktur i rozwiązań w kwestii opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące wolne zawody (menedżerowie, artyści, sportowcy)
  • doradztwo w zakresie zasad opodatkowania poszczególnych kategorii przychodów z osobiści wykonywane działalności, w szczególności działalności sportowej i artystycznej
  • doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • doradztwo przy formułowaniu umów o pracę, o dzieło, zlecenia i innych z uwzględnieniem wynikających z nich skutków podatkowych
  • doradztwo przy formułowaniu umów sponsorskich zapewniających efektywność w rozliczeniach podatkowych zarówno przez sponsorowanych jak i sponsorujących
  • kompleksowe wsparcie w trakcie toczących się kontroli podatkowych, skarbowych, postępować podatkowych czy też sądowo – administracyjnych (WSA i NSA)

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl

Magdalena Mucha
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl