Tu jesteś:

Kto i dlaczego potrzebuje usług w zakresie transakcji kapitałowych?

Transakcje kapitałowe są najczęściej przeprowadzane w związku z przejęciem innego podmiotu, restrukturyzacją własnego przedsiębiorstwa bądź też grupy przedsiębiorstw, a także w przypadku zamiaru uzyskania korzyści w wyniku optymalizacji podatkowych.

Podejmując decyzje w zakresie transakcji kapitałowych w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakich korzyści mają nas doprowadzić planowane zmiany. Spojrzeć należy na wszystkie obszary prowadzonego biznesu, czyli obszary prawny, księgowy, biznesowy ale również podatkowy.

Niestety zdarza się, że o tym ostatnim obszarze po prostu się zapomina. Skutkiem tego może być doprowadzenie do sytuacji, w której przeprowadzana transakcja jest obarczona dużym ryzykiem podatkowym, bądź też przedsiębiorstwo traci bezpowrotnie możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści właśnie w sferze podatkowej.

Dlatego też do przeprowadzenia transakcji kapitałowych warto zatrudnić osobę lub osoby o interdyscyplinarnej wiedzy, które będą potrafiły spojrzeć na transakcje z każdego punktu widzenia oraz zaproponować taką strukturę, która zapewni wszechstronne korzyści.

Dlaczego do wykonania usług w zakresie transakcji kapitałowych Klienci wybierają doradców z 8Tax?

Zdajemy sobie sprawę, że etap podjęcia decyzji o przeprowadzeniu transakcji kapitałowej jest niezwykle trudny i ważny dla właścicieli przedsiębiorstwa. Decyzje te bowiem mają wpływ na pozycję przedsiębiorstwa na rynku i jego dalszy rozwój. Często są to też decyzje o podłożu emocjonalnym, gdy właściciel przedsiębiorstwa, tworzący przez lata jego wartość, wyzbywa się części bądź całości przedsiębiorstwa. Nierzadko też wiedza podatkowa osób podejmujących decyzje o transakcjach kapitałowych jest mniejsza niż ich ponadprzeciętna wiedza biznesowa. Dlatego wiemy, że pośpiech w podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu określonej transakcji kapitałowej nie jest dobrym doradcą. Konieczne jest czasami wszechstronne przeanalizowanie wielu opcji i możliwości. Jesteśmy cierpliwi i pod rozwagę poddajemy najróżniejsze możliwości, które doprowadzić mogą właścicieli do oczekiwanych korzyści. Dzięki naszym doświadczeniom jesteśmy inspiracją prowadzącą do rozwoju biznesu naszego Klienta. Patrzymy jego oczami i rekomendujemy takie rozwiązania, jakby to były decyzje podejmowane w odniesieniu do naszego przedsiębiorstwa i naszej sytuacji biznesowej.    

Jakie usługi w zakresie transakcji kapitałowych zapewniamy?

Wspieramy naszych Klientów w następujących transakcjach:

 • tworzenia podmiotów

 • aporty

 • przekształcenia formy prawnej

 • łączenie i podziały spółek

 • restrukturyzacja podmiotów

 • outsourcing działalności

 • zmiany w zakresie kapitałów własnych

 • transakcje na akcjach i udziałach

W przeprowadzaniu wyżej wymienionych transakcjach wspieramy naszych Klientów następujących obszarach:

 • doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej do prowadzonego lub planowanego biznesu

 • doradztwo w zakresie wskazania skutków podatkowych planowanej transakcji wraz ze wskazaniem rekomendacji oraz alternatywnych rozwiązań

 • doradztwo w zakresie wypracowania optymalnej podatkowo struktury transakcji zapewniającej osiągnięcie ponadprzeciętnych korzyści biznesowych

 • doradztwo w procesie wdrażania przyjętego rozwiązania, poprzez zapewnienie przez Zespół Doradczy 8Tax bezpośredniego wsparcia w obszarach prawnych, księgowych i podatkowych

 • nadzór nad przeprowadzaną i wdrażaną strukturą transakcji kapitałowych

 • szkolenia w zakresie transakcji kapitałowych oraz możliwych optymalizacji podatkowych

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl