Tu jesteś:

Due diligence jako efektywny instrument w transakcjach kapitałowych

Due diligence jest kluczowym elementem procesu akwizycji podmiotów gospodarczych zapewniającym bezpieczeństwo planowanej transakcji kapitałowej. Obejmuje ono wiarygodną i niezależną ocenę Targetu pod kątem jego rzetelności biznesowej, prawnej, finansowej i podatkowej.

Informacje pozyskane przez Inwestora w wyniku procesu Due diligence stanowią bazę dla podjęcia racjonalnych decyzji inwestycyjnych, a zidentyfikowane przez niezależnych ekspertów nieprawidłowości i ryzyka mogą być wykorzystane przez Inwestora jako skuteczny instrument negocjacji warunków transakcji.

Wyniki Due diligence wykorzystywane są przy ustaleniu ceny nabycia Targetu, której głównymi komponentami są w praktyce: znormalizowany wskaźnik EBITDA, dług netto oraz kapitał obrotowy netto.

Korzyści procesu Due diligence dla Inwestora – dlaczego zespół 8Tax? 

 • współpraca z zespołem specjalistów z zakresu finansów, prawa bilansowego, podatków oraz prawa handlowego, cywilnego i prawa pracy,
 • dostarczenie eksperckiej, wiarygodnej i niezależnej informacji o Targecie,
 • identyfikacja nieprawidłowości i ryzyk, których eliminacja lub ograniczenie pozwala zmniejszyć ryzyko związane z planowaną transakcją,
 • kalkulacja wskaźników uwzględnionych w formule cenowej nabycia przedmiotu akwizycj,
 • wsparcie w formułowaniu warunków umowy inwestycyjnej na bazie pozyskanych informacji o Targecie oraz udział w procesie negocjacji,
 • zakres procedur i metodologia prac dostosowana do specyfiki transakcji i oczekiwań Inwestora,
 • efekty prac zaprezentowane w formie raportu, którego zakres ustalony jest z Inwestorem.

Zakres Due diligence:

Finansowe Due diligence:

 • identyfikacja kluczowych operacji gospodarczych i transakcji, które mają wpływ na wynik finansowy,
 • ocena prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
 • weryfikacja danych finansowych stanowiących bazę kalkulacji wskaźników uwzględnionych w formule ceny nabycia Targetu,
 • ustalenie znormalizowanego i skorygowanego poziomu EBITDA, długu netto i kapitału obrotowego netto,
 • identyfikacja zobowiązań warunkowych.

Podatkowe Due diligence:

 • ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych w okresie analizy,
 • identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie obszarów, co do których mogą wystąpić rozbieżności interpretacyjne,
 • kwantyfikacja zidentyfikowanych ryzyk podatkowych i ustalenie ich wpływu na planowaną transakcję.

 

Due diligence jako efektywny instrument w transakcjach kapitałowych

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl

Magdalena Mucha
Dyrektor Oddziału 8Tax
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl