Tu jesteś:

8TAX HELP TEAM  

Dlaczego podatnicy nie powinni bać się sporów z fiskusem?

W wielu przypadkach, gdy w wyniku kontroli skarbowej czy też podatkowej, urzędnik uzna, ze podatnik rozliczył się nieprawidłowo z budżetem państwa, kontrolowany uznaje to za fakt i często nawet nie zastanawia się, czy urzędnik rzeczywiście ma całkowitą rację. Niestety podatnicy nie zawsze korzystają z pomocy specjalistów, którzy niezależnym okiem mogą spojrzeć na sprawę i obiektywnie ocenić, kto w sporze ma faktycznie rację. 

Podatnicy powinni zawsze z wielką rozwagą podchodzić do zarzutów jakie stawia im organ podatkowy. Nieprawdziwe zarzuty i ich bierne zaakceptowanie przez podatnika może mieć wpływ na jego dalszy rozwój, bowiem zdarzały się sytuacje, gdy zarzut w oczach podatnika wydawał się początkowo nieistotny, jednak w kolejnych latach podatkowych jego waga wzrastała. Trzeba więc mieć na uwadze, iż przyjęcie zarzutów za zgodne z prawem może skutkować wymierzeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego czy też kar w innych latach podatkowych. 

Strach przed kwestionowaniem tego co ustalił kontrolujący wynika najczęściej z braku wiedzy odnoście własnych praw jako podatnika podczas kontroli (czy też później w postępowaniu podatkowym), jak i znajomości obowiązków kontrolującego. 

Jakie zadanie stawia przed sobą
Zespół 8TAX HELP TEAM?

Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, że podstawowym błędem popełnianym przez podatników jest nie tylko nieznajomość swoich praw i obowiązków podczas kontroli, czy też później w trakcie trwających postępowań, ale także nieświadomość co do możliwości zarządzania ryzykiem podatkowym w ogóle. Odpowiednie zaś wdrożenie instrumentów zarządzania ryzykiem podatkowym doprowadzić może do tego, ze kontrolujący nie będą mieli jakichkolwiek podstaw do stawiania zarzutów podatnikowi. Zespół 8TAX HELP TEAM to osoby, którze pragną dzielić się swoją wiedzą, pokazywać drogi wyjścia z sytuacji, które pozornie wydają się bez wyjścia. Chcemy pomagać, edukować i wspierać, pokazywać jak doprowadzić do tego, aby kontrolujący nie mieli czego szukać w rozliczeniach podatkowych danego podmiotu i z zaufaniem patrzyli na te rozliczenia.

W jakim zakresie Zespół 8TAX HELP TEAM pomaga?

Zespół 8TAX HELP TEAM świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy tym wszystkim osobom i firmom, które nie chcą wejść w spór z fiskusem lub już w niego weszły a chcą go z korzyścią dla siebie zakończyć. 

Poniżej wskazujemy obszary, w których Zespół 8TAX HELP TEAM pomaga:

Zarządzanie ryzykiem podatkowym, obejmujące:

 • Diagnozowanie zewnętrznych źródeł ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie,
 • Rozpoznawanie wewnętrznych źródeł ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie,
 • Określenie obszarów, w których konieczne jest wdrożenie instrumentów pozwalających na zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Dobór instrumentów pozwalających na zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • Wdrożenie instrumentów pozwalających na zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • Kontrola i nadzór nad prawidłowością funkcjonowania instrumentów pozwalających na zarządzanie ryzykiem podatkowym

Kontrole podatkowe i skarbowe

 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych dotyczących wszystkich podatków a także ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w tym:
  - wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie kontroli,
  - występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli, 
  - opracowujemy wzory wyjaśnień, zastrzeżeń, i innych pism procesowych, 
  - uczestniczymy w przesłuchaniach naszego Klienta jak i jego pracowników oraz przy składaniu wszelkich wyjaśnień w tym zakresie,
 • organizacja szkoleń i warsztatów służących przygotowaniu podatnika do uczestnictwa w kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym.

Postępowania podatkowe i sądowe

 • uczestnictwo w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych dotyczących wszystkich podatków, w tym:
  - wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie postępowania podatkowego, 
  - występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie postępowania podatkowego oraz prowadzimy sprawy przed Dyrektorami Izb Skarbowych, 
  - opracowujemy wzory wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych, 
  - uczestniczymy w przesłuchaniach pracowników podatnika oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień, 
  - przygotowujemy i składamy skargi na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz występujemy przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika; 
  - przygotowujemy skargi kasacyjne oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • organizacja szkoleń i warsztatów służących przygotowaniu podatnika do uczestnictwa w postępowaniu podatkowym jak i sądowo-administracyjny
 • uczestnictwo w postępowaniach z zakresu:- odzyskiwania nadpłaconych podatków, 
  - wniosków o nieważność decyzji
  - wniosków o wznowienie postępowania
 • uczestnictwo w pracach z zakresu uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych.

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl

Magdalena Mucha
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl