Tu jesteś:

Na czym polega świadczenie usług audytu podatkowego?

Audyt podatkowy to jeden z podstawowych instrumentów zarządzania ryzykiem podatkowym. Polega on na weryfikacji prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. Dzięki temu, można przygotować się do przyszłych kontroli podatkowych, jak i skarbowych, tak aby skończyły się korzystnie dla naszego Klienta.

Audyt podatkowy przeprowadzany przez Zespół Doradczy 8Tax to jednak nie tylko poszukiwanie błędów, ryzyk i nieprawidłowości, ale również szansa identyfikacji obszarów, w których można uzyskać korzyści podatkowe poprzez wprowadzenie odpowiednich form optymalizacji podatkowych.

W przypadku stwierdzenia ryzyk podatkowych bądź nieprawidłowości, Zespół Doradczy Tax Group prezentuje możliwe do zastosowania rozwiązania eliminujące błędy i pomyłki oraz minimalizujące ryzyka.

 

Dlaczego do przeprowadzenia audytu podatkowego Klienci wybierają doradców z 8Tax?


Zdajemy sobie sprawę, że audyt podatkowy dla wielu Klientów jest niejako sprawdzeniem samego siebie. Nie jest komfortowym, gdy dowiadujemy się, że dokonane rozliczenia nie są prawidłowe. Dlatego też wiemy jak ważną rolę w tym procesie odgrywa przyjazne podejście w trakcie przeprowadzanego badania. Nie odgrywamy roli kontrolującego, jesteśmy natomiast po to, aby pomóc w życzliwej atmosferze, zamienić to co nieprawidłowe w rozwiązanie poprawne.

Podczas badania ściśle współpracujemy z naszym Klientem i nie ograniczamy się wyłącznie do zbadania zleconego nam zakresu prac. Podczas audytu podatkowego jesteśmy w pewnym sensie nauczycielem, który ze zrozumieniem i cierpliwością daje wsparcie i dzieli się swoją wiedzą.

 

Jaki zakres przedmiotowy audytu podatkowego oferujemy?

Audyt podatkowy kompleksowy:

 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek od towarów i usług
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatki i opłaty lokalne
 • rozliczenia w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Audyt podatkowy obejmujący określone obszary działalności, w tym m. in.:

 • sprzedaż i zakupy
 • inwestycje
 • marketing i reklama
 • należności
 • rozliczenie produkcji
 • ceny transferowe

Audyt podatkowy obejmujący konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze, np.:

 • aporty
 • połączenia
 • podziały
 • przekształcenia
 • inwestycje budowlane
 • wdrożone optymalizacje podatkowe

 Jakie zapewniamy formy świadczonych usług audytu podatkowego?

Zakres przeprowadzanego audytu podatkowego zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Najczęściej wybierane przez naszych Klientów formy audytu podatkowego są następujące:

 • audyt roczny w zakresie wybranego podatku
 • audyt okresowy obejmujący określony okres lub okresy rozliczeniowe
 • weryfikacja kalkulacji podatku dochodowego
 • jednodniowe audyty podatkowe oparte na unikatowej formule badawczej stworzonej przez Zespół Doradczy 8Tax. Wynikiem jednodniowego audytu podatkowego jest określenie obszarów ryzyka podatkowego oraz możliwych optymalizacji

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl

Magdalena Mucha
Dyrektor Oddziału 8Tax
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl