Tu jesteś:

Na czym polega usługa doraźnego doradztwa podatkowego świadczona przez 8Tax?

Usługi doraźnego doradztwa podatkowego świadczone przez doradców 8Tax zawsze mają zindywidualizowany charakter. Za szczególnie istotne uważamy określenie powodu, dla którego zostaliśmy poproszeni o wsparcie. Dokładne sprecyzowanie celu naszego zaangażowania jest kluczowym elementem zadowolenie z efektów naszej pracy. Błędnie sformułowany cel powoduje bowiem, że nasz Klient nie uzyska oczekiwanego rezultatu, co uważamy za niedopuszczalne. 

W celu zaś zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przez Zespół Doradców 8Tax wszelkie prace, które kończą się pisemnym opracowaniem podlegają podwójnej weryfikacji. Prace są weryfikowane przez wyznaczonych weryfikatorów I i II stopnia.

Dlaczego do wykonania usług doraźnego doradztwa podatkowego Klienci wybierają doradców z 8Tax? 

Wiemy, że każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby. Jedni potrzebują rozbudowanych odpowiedzi, opartych na teoretycznych rozważaniach. Inni, odpowiedzi krótkiej i prostej. Jedni i drudzy jednak potrzebują konstruktywnych i bezpiecznych rozwiązań. Szanujemy te potrzeby i staramy się zawsze dopasować do tych indywidualnych preferencji.

Nasze odpowiedzi mają zawsze wymiar praktyczny. Zwracamy uwagę, aby nasze odpowiedzi nie stanowiły „przerostu formy nad treścią” – „teorii nad praktyką”, cenimy bowiem czas i pieniądze naszych Klientów.

Realizacja prac na rzecz naszego Klienta nie proste odpowiadanie na pytania. Nasz zespół to  osoby, które z pasją i zaangażowaniem podchodzą do każdej wątpliwości. Dzięki temu mają możliwość szerszego patrzenia na problem, a nie tylko przez pryzmat treści pytania. Wiemy bowiem, że często za sformułowanym problemem kryje się coś więcej, a nawet coś, z czego nasz Klient poczatkowo nie zdaje sobie sprawy. Naszym zadaniem jest odkrycie właśnie tego, co niewiadomym może być dla naszego Klienta na moment zadawania nam pytania.

Jaki zakres przedmiotowy usług doraźnego doradztwa podatkowego oferujemy?

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • podatek akcyzowy
 • cła
 • podatek od nieruchomości
 • inne podatki i opłaty lokalne oraz zobowiązania o charakterze podatkowym
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy,
 • prawo cywilne 
 • prawo handlowe
 • inne gałęzie prawa
 • doradztwo związane z zagadnieniami wynikającymi z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo w zakresie prawa bilansowego i zagadnień o charakterze prawo – podatkowym,
 • wsparcie w obszarze ewentualnie prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowań podatkowych, 
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowo –administracyjnych
 • doradztwo związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, w tym wsparcie w trakcie ewentualnych kontroli realizowanych przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych

Jakie formy świadczonych usług doraźnego doradztwa podatkowego zapewniamy?

 • opracowanie opinii
 • sporządzanie zapytań do Ministra Finansów, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja Podatkowa,
 • sporządzanie zażaleń, odwołań oraz innych pism kierowanych do organów podatkowych, skarbowych lub organów ZUS
 • analiza i opracowanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych
 • wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie stosownych dokumentów prawnych
 • przygotowywanie polityki podatkowej

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl

Magdalena Mucha
Dyrektor Oddziału 8Tax
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl