Tu jesteś:

Na czym polega świadczenie usług stałego doradztwa podatkowego przez nas?

Sposób świadczenia usług doradztwa podatkowego przez Zespół doradczy 8Tax w oparciu o stałą umowę ma charakter unikatowy. Po wielu latach doświadczeń we współpracy z Klientami w zakresie doradztwa podatkowego wypracowaliśmy wyjątkowy model współpracy.

Stałe doradztwo podatkowe świadczone przez zespół doradców 8Tax opiera się na dwóch podstawowych prawdach. O efektywnym i przynoszącym znaczące korzyści stałym doradztwie można mówić wyłącznie wówczas, gdy:

 • Zespół Doradczy dobrze pozna specyfikę biznesu podmiotu, któremu ma doradzać
 • Zespół Doradczy posiada bieżące informacje na temat zdarzeń gospodarczych realizowanych oraz planowanych przez podmiot, któremu doradza

Zespół Doradczy 8Tax realizuje postawione wyżej założenia poprzez wypracowaną i zindywidualizowaną formę współpracy, zapewniającą Państwu:

 • kompleksowe wsparcie podatkowe, prawne i księgowe w zakresie wszelkich obszarów prowadzonego przedsiębiorstwa
 • bezpieczeństwo prowadzonego biznesu z punktu widzenia minimalizacji a także eliminacji jakiegokolwiek ryzyka podatkowego z uwzględnieniem możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych
 • ciągłe wsparcie zapewniające pomoc w każdej chwili dzięki postawionym do Państwa dyspozycji Opiekunom

We współpracy jesteśmy aktywni. To naszym zadaniem jest wskazywanie Państwu bieżących interpretacji organów podatkowych oraz wynikających z orzeczeń sądowych, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzony przez Państwa biznes. To my jesteśmy zainteresowani realizowanymi i planowanymi zdarzeniami gospodarczymi w Państwa biznesie poprzez zindywidualizowany program współpracy. 

W celu zaś zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przez dedykowany Zespół Doradców wszelkie prace, które kończą się pisemnym opracowaniem podlegają podwójnej weryfikacji. Prace są weryfikowane przez wyznaczonych weryfikatorów I i II stopnia.

Za każdym razem przygotowujemy dla Państwa unikatowy i zindywidualizowany program współpracy pozwalający na osiągnięcie ponadprzeciętnych korzyści ze współpracy.

Dlaczego do wykonania usługi stałego doradztwa podatkowego Klienci wybierają doradców z 8Tax?

Wiemy, że gdy podatnik potrzebuje stałego doradcy, szuka u niego nie tylko wiedzy, ale również wsparcia, zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa i przyjacielskiego podejścia. Szuka kogoś, kto będzie interesował się problemami, z którymi przyszło mu stykać się w codziennej pracy. Kogoś, kto dostarczy konstruktywnych rozwiązań, nie generując kolejnych watpliwości. Stały doradca to bowiem osoba, która poprzez znajomość przepisów i biznesu swojego Klienta, powinna być dla niego po prostu przyjacielem biznesowym, rozumieć go bez słów.

Taką też rolę przypisujemy sobie, jako stałemu doradcy. Poprzez wdrożony unikatowy program współpracy, bycie przyjacielem biznesowym staje się naturalne i nieodzowne. Wiemy jednak, że nie jest to proste zadanie, że wymaga od nas codziennego doskonalenia, dostosowywania do indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Niemniej, wiemy też, że dzięki naszej pasji do podatków i możliwości rozwiązywania niezliczonych łamigłówek podatkowych, jesteśmy każdego dnia bliżej naszego Klienta, a najprawdziwszym uznaniem dla nas opinia \"ludzie z 8Tax to moi zaufani doradcy – przyjaciele biznesowi\".

Jaki oferujemy zakres przedmiotowy usług stałego doradztwa podatkowego?

 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek od towarów i usług
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek akcyzowy
 • cła
 • podatek od nieruchomości
 • inne podatki i opłaty lokalne oraz zobowiązania o charakterze podatkowym
 • Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy
 • prawo cywilne 
 • prawo handlowe
 • inne gałęzie prawa
 • doradztwo związane z zagadnieniami wynikającymi z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo w zakresie prawa bilansowego i zagadnień o charakterze prawo – podatkowym
 • wsparcie w obszarze ewentualnie prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowań podatkowych
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowo -administracyjnych

Jakie zapewniamy formy świadczonych usług stałego doradztwa podatkowego?

 • opracowanie opinii
 • doradztwo w formie krótkich notatek przekazywanych drogą elektroniczną
 • konsultacje telefoniczne - konsultacje typu „hotline”
 • sporządzanie zapytań do Ministra Finansów, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja Podatkowa
 • sporządzanie zażaleń, odwołań oraz innych pism kierowanych do organów podatkowych lub skarbowych 
 • analiza i opracowanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych
 • wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie stosownych dokumentów prawnych
 • przygotowywanie polityki podatkowej
 • seminaria i spotkania konsultacyjne, szkolenia, warsztaty podatkowe
 • okresowe audyty podatkowe
 • kwartalne lub półroczne warsztaty podatkowe, które pozwalają bez istotnego zaangażowania czasowego śledzić bieżąco zarówno zmiany w przepisach, jak również kierunki interpretacji prawa podatkowego, a jednocześnie zapewniają możliwość przedyskutowania bieżących problemów, planowanych decyzji oraz nowych przedsięwzięć z Opiekunem

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl

Magdalena Mucha
Dyrektor Oddziału 8Tax
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl