Tu jesteś:

Na czym polega świadczenie usług wsparcia w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych i przeprowadzanych przez organa ZUS?

Sukces w sporze z organami podatkowymi i skarbowymi sprowadza się do dwóch kwestii. Po pierwsze, dobrego poprowadzenia sprawy na poziomie merytorycznym, czyli umiejętność uzasadnienia na bazie przepisów prawa rozwiązań przyjętych przez podatnika. Po drugie dobrego poprowadzenia sprawy od strony formalnej, czyli umiejętność korzystania z praw przyznanych podatnikowi przez obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa do uczestniczenia w postępowaniu, składania wniosków dowodowych, wykorzystania możliwości zaskarżania itp. Skuteczność podejmowanych działań jest tym większa, im wcześniej zastosuje się właściwie te zasady. 

Już na etapie rozpoczęcia kontroli, należy przygotować strategię postępowania, bieżąco reagować na kierunki w jakich rozwija się postępowanie, merytorycznie uzasadniać przyjęte rozwiązania, przerzucając w ten sposób ciężar polemiki na kontrolujących. 

W tym wszystkim możemy Państwa wesprzeć.

Dlaczego Klienci wybierają ekspertów z 8Tax jako doradców wspierających podczas kontroli? 

Czas kontroli to niezwykle trudny okres dla działów finansowo – księgowych oraz zarządów. Pojawia się wówczas niepewność co do prawidłowości przyjętych rozwiązań i dokonanych rozliczeń podatkowych. Niepewność zaś kreuje panikę i strach, który nie są dobrymi doradcami, budzi zniecierpliwienie, złość i niechęć w stosunku do kontrolujących. Porozumienie utrudnia fakt, iż podczas kontroli nie tylko trzeba wykonywać bieżącą pracę, ale dodatkowo odpowiadąc na pytania i prośby kontrolujących. A przecież kontrolujący wykonują swoją pracę, tak samo jak księgowa wykonuje swoją.

Po to właśnie jesteśmy my, aby w sposób konstruktywny, niezależny, okiem eksperta spojrzeć na dokonane przez podatnika rozliczenia. Nam, jako doradcom łatwiej jest współpracować z kontrolującym, znajdować uzasadnienie do dokonanych rozliczeń podatkowych, znajdować odpowiednią strategię postępowania bowiem nie jesteśmy aż tak emocjonalnie przywiązani do rozwiązań zastosowanych przez podatnika. Dzięki temu polemika z kontrolującymi kończy się zazwyczaj nie tylko w sposób korzystny dla podatnika, ale także w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

 

Jaki zakres przedmiotowy wsparcia w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych i przeprowadzanych przez organa ZUS zapewniamy?

  • Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych dotyczących wszystkich podatków a także ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
  • Organizujemy szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatnika do uczestnictwa w kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym

Jakie formy świadczonych usług wsparcia w trakcie kontroli podatkowych, skarbowych i przeprowadzanych przez organa ZUS zapewniamy?

  • wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie kontroli, 
  • występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli
  • opracowujemy wzory wyjaśnień, zastrzeżeń, i innych pism procesowych
  • uczestniczymy w przesłuchaniach naszego Klienta jak i jego pracowników oraz przy składaniu wszelkich wyjaśnień w tym zakresie

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl