Tu jesteś:

Magdalena Mucha

Magdalena Mucha posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 10242), certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (7809/2004) i piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatku CIT i VAT, doradztwem ZUS oraz prowadzeniem szkoleń. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zagadnieniach dotyczących cen transferowych.

Magdalena jest osobą nastawioną na działanie oraz osiąganie celów, a niepowodzenia jedynie zwiększają jej determinację w dążeniu do ich osiągnięcia. Uważa, że dobry doradca to taki, który zawsze jest blisko klienta i potrafi słuchać.


Doświadczenie zawodowe 

 • Grant Thornton Frąckowiak (2010–2013) – Menadżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego, Dyrektor Biura Katowice
 • Ernst & Young (2008-2010) – Menadżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego
 • BDO (2005-2007) – Menadżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego
 • Biuro Rachunkowo-Podatkowe, doradca podatkowy Franciszek Rymarczyk (2003-2006) – Kierownik Biura
 • Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC (2002-2003) – Specjalista ds. podatkowo-księgowych
 • Biuro Rachunkowe, doradca podatkowy Agnieszka Przedmojska (1994-2002) – Specjalista ds. podatkowo-księgowych


Obszary specjalizacji

 • Obsługa bieżących problemów podatkowych (porady/konsultacje podatkowe)
 • Spotkania konsultacyjne z klientami
 • Sporządzanie i weryfikacja opinii z zakresu prawa podatkowego
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych podatkowych oraz ZUS
 • Reprezentowanie klientów w czasie postępowań podatkowych, kontrolnych, ZUS
 • Reprezentowanie klientów w  postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Opracowywanie procedur podatkowych
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności oraz przy procesach zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych (dla rezydentów i nierezydentów), w tym w zakresie działalności prowadzonych na terytorium specjalnych stref ekonomicznych
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów podatkowych, w szczególności szkoleń dedykowanych


Publikacje

 • "CIT 2018 – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy", 2018, Wydawnictwo ODDK
 • "PIT 2018 – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy", 2018, Wydawnictwo ODDK
 • "Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy", 2018, Wydawnictwo ODDK
 • „VAT 2017 – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy” ODDK, Gdańsk 2017
 • Współautor Bloga Doradców Podatkowych Grant Thornton (2010–2013)
 • Publikacje eksperckie w prasie branżowej (m.in.: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Dziennik, Monitor Finansów i Rachunkowości, Onet.pl)
 • „Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2007”, wydawnictwo „Difin”
 • „Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych”, wydawnictwo „CH Beck”


Przeprowadzone szkolenia, konferencje

Autor oraz prowadzący na wielu seminariach oraz szkoleniach poświęconych tematyce prawa podatkowego, w tym m.in.:

 • Podatki; kurs podstawowy i dla zaawansowanych – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatki; nowelizacje ustaw podatkowych oraz bieżące problemy
 • Wydatek a koszt uzyskania przychodów w ustawach podatkowych
 • Reprezentacja, reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych i VAT
 • Delegacje krajowe i zagraniczne w aspekcie podatków dochodowych i VAT
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu podatkowym
 • Ceny transferowe oraz dokumentacja cen transferowych
 • Fuzje, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu podatkowym

Masz pytania?
Odpowiemy

Magdalena Mucha
Dyrektor Oddziału 8Tax
Doradca Podatkowy
M. +48 605 851 290
E. magdalena.mucha@8tax.pl